On top of Tokachi mountain in Hokkaido

On top of Tokachi mountain in Hokkaido Japan with skitouring skis