Tokachi mountain in Japan Hokkaido, a backcountry powder paradise

Tokachi mountain a skitouring and backcountry paradise inHokkaido in Japan