Monte Tronador ski touring Bariloche

Patagonia ski touring with Patagoniatiptop to Cerro Tornado